Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Symposium on Aerospace Composite Materials

 

W dniach 29 -30 kwietnia Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie zorganizowało Sympozjum na temat Materiały Kompozytowe w Przemyśle Lotniczym

Kanadyjski przemysł lotniczy zajmuje 5-ą pozycję w rankingu producentów na świecie, a sektor przemysłu lotniczego w prowincji Ontario jest  drugi co do wielkości w Kanadzie.

Celem Sympozjum było przedstawienie konstrukcji, produkcji i zastosowania materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym - jako technologii przyszłości dla produkcji lepszych i lżejszych samolotów. Materiały kompozytowe to przyszłość przemysłu lotniczego.

Stowarzyszeniu SIP  udało się zorganizować  Sympozjum z udziałem najwyższej klasy prezenterów  - ekspertów w dziedzinie materiałów kompozytowych. Wielu zaproszonych gości nie mogło przybyć z powodu uczestnictwa w innych podobnych wydarzeniach naukowo - akademickich.

Goście i uczestnicy Sympozjum mieli okazję zwiedzić miejscowe zakłady produkcyjne i linie montażowe

  • Bombardier Inc. Toronto   - jeden z zakładów 3-go co do wielkości producenta samolotów na świecie
  • Diamod Aircraft w London, Ontario  - największy producent  w Ontario małych samolotów kompozytowych

 

Prezenterzy

Prof. Dr hab. Małgorzata Lewandowska

Prof. Dr hab. Małgorzata Lewandowska, prodziekan ds. nauki Wydziału inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Prof. Dr  hab. Robert Varin

Prof. Dr hab. Robert Varin, University of Waterloo

Prof. Craig Steeves  Ph.D, University of Toronto,  Institute for Aerospace Studies

Mgr Inż. Krzysztof  Guerquin

Mgr Inż. Krzysztof  Guerquin - doświadczony konstruktor samolotów. Konstruktor szybowców kompozytowych.  Absolwent i były pracownik Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej.   Wcześniej pracownik  deHavilland Toronto,   obecnie Boeing USA


 

Nanocomposites for aerospace applications -
prezentacja Prof. Małgorzaty Lewandowskiej

 

Prof. Dr hab. Małgorzata Lewandowska jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Projektowania Materiałów, którego kierownikiem jest Prof. Krzysztof  Kurzydłowski  -  inicjator i twórca "Doliny Lotniczej" - konglomeratu  8 uczelni technicznych i zakładów przemysłu lotniczego w Polsce.

Przedstawiła Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i jego unikalną pozycję i osiągnięcia, jako instytucji naukowo-badawczej i akademickiej i  jako członka Polish Materials Science Society I  European Materials Research Society.

Prezentacja dotyczyła prac badawczych I własności materiałowych NANOKOMPOZYTÓW  czyli kompozytów z udziałem Nanorurek Węglowych.

Nanorurki Węglowe - Carbon Nano Tubes (CNT) - to materiał przyszłości. Pani profesor przedstawiła, czym są nanorurki węglowe i jak nawet niewielki udział nanorurek węglowych potrafi wielokrotnie polepszyć własności mechaniczne materiału kompozytowego. Wskazała na przyszłe zastosowanie CNT , jako doskonałego przewodnika elektryczności, jako osłona samolotu przed uderzeniami pioruna i rozładowania elektrostatycznego  - dwóch bardzo podstawowych zagadnień w przemyśle lotniczym.

Prezentacja Pani profesor była częścią prac naukowo badawczych i kooperacji  Wydziału Inżynierii Materiałowej  Politechniki Warszawskiej  i  Concordia University, Department of Mechanical and Industrial Engineering, Concordia Centre for Composites in Montreal.

Profesor Lewandowska przyjęła zaproszenie do udziału w Sympozjum SIP  i nie ulękła się dymów wulkanicznych po wybuchu wulkanu na Islandii blokujących ruch lotniczy w Europie.

 

Głos zabiera jeden z głównych organizaorów konferencji, Sławomir Basiukiewicz, przewodniczący Oddziału SIPwK Missisagua


Pan Andrew Sochaj z Małżonką, właściciel firmy Cyclone Manufacturing, główny sponsor konferencji


Dskusja w czasie przerwy na kawe
Drugą sesję (w piątek) prowadziła Anna Mądra, absolwentka Ryerson University, Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering


W trakcie sesji pytań do prezenterów, którą prowadził Prezes ZG SIPwK, Hieronim Teresiński, na pytanie z sali odpowiada inż Guerquin.