Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Opłatek SIP w Mississauga


10 grudnia 2013 r.

W oddziale Mississauga,  jak co roku, spotkaliśmy się w przedświątecznym nastroju  w gościnnych salach Cyclone na 2225 Meadowpine w Mississauga, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia  i nadchodzącego Nowego Roku 2014.

Bardzo udane spotkanie w świątecznym i koleżeńskim nastroju. Skromny, ale obfity poczęstunek, wiele wspólnych tematów do rozmów Ubiegły rok 2013 obfitował w wydarzenia, ciekawe spotkania.

Zaszczycili nas goście z oddziału Toronto, byli między innymi  Hieronim, Krysia Sroczyńska, Janusz Niemczyk - Dziękujemy.

Sławek Basiukiewicz, Przewodniczący Oddziału Mississauga