Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Take Back Manufacturing
18 listopada w Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Kanadzie, mieliśmy nasze koleżeńskie spotkanie, comiesięczną prezentację.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie organizuje spotkania na różne tematy techniczne. Oddział Toronto specjalizuje się bardziej w tematach związanych z energetyką, atomową i odnawialną i zasłynął z udanych konferencji na te tematy. Oddział Mississauga oscyluje wokół Technik Wytwarzania i praktycznych zastosowań. Oprócz prezentacji technicznej organizowaliśmy kursy samokształceniowe - Solid Works i Mastercam, gdzie bardziej doświadczeni koledzy uczyli mniej doświadczonych konkretnych umiejętności zawodowych. Tym razem na naszym spotkaniu w Mississaudze gościł Nigel Southway - prezes oddziału Toronto Society of Manufacturing Engineers - SME Stowarzyszenia Inżynierów Produkcji.

Nigel Southway to wysokiej klasy specjalista, z bogatą karierą i z bogatym dorobkiem zawodowym. Pracował, jako inżynier w głównych korporacjach przemysłowych w Kanadzie.

Prezentacja była na temat „Take Back Manufacturing”, czyli „Przywrócić Sektor Produkcyjny” w gospodarkach USA, Kanady i Ontario. Nigel przedstawił skutki wyeksportowania do „Czerwonych Chin” całego Sektora Produkcyjnego - Manufacturing z Kanady i USA. Skutki błędnej polityki gospodarczej rządu i efekt na całą infrastrukturę gospodarczą, na życie społeczne i polityczne mieszkańców Kanady i USA.

Ucieczka kapitału w stronę rzekomo tańszej siły roboczej okazała się „strzałem we własne kolano”.

Jeśli policzyć wszystkie koszty transportu, taryf, obsługi biurowej, magazynowania, wzrostu stawek za prace i dzierżawienie ziemi, to ta „tania siła robocza” wcale nie jest tak tania. Do strat dodać należy inne straty wewnątrz kraju - utratę miejsc pracy i wysokie bezrobocie oraz utratę podatków. Prelegent wskazał na NIEOPŁACALNOŚĆ i BEZSENS całego procesu - eksportu surowców i powrotu produktu przetworzonego; to zaledwie 5 do 10 procent zysku, jeśli podliczyć wszystkie koszty z tym związane. Wystarczyło zaledwie 10 lat, aby zburzyć przemysł i całą infrastrukturę z tym związaną - edukację dystrybucje pod - wykonawców, przemysł narzędziowy. Zniknęła cala klasa zawodów.

Nastąpiła de-industrializacja Kraju, a industrializacja i sprzedaż technologii do „Czerwonych Chin” (teoretycznie wroga ideologicznego).

W Kanadzie stosunkowo mniej to odczuwamy niż w USA, dlatego, że Kanada jest krajem surowcowym. Po odjęciu sektora surowcowego efekt ekspedycji Manufacturing poza granice Kanady jest jeszcze bardziej bolesny w Kanadzie niż w USA. Swój wykład i stwierdzenia prelegent wspomógł prezentacją bogatej statystyki i wykresami.

Jedno miejsce pracy w sektorze produkcyjnym generuje trzy inne miejsca pracy. Jedno miejsce pracy na linii montażowej w przemyśle samochodowym generuje piętnaście innych miejsc pracy w całej gospodarce Kanady - takie są statystyki. 25% udziału przemysłu w gospodarce to bardzo dobry balans dla każdej zdrowej gospodarki.

Produkcja przemysłowa jest nieodzownym składnikiem każdej zdrowej gospodarki.

Kiedyś Stany i Prowincje zabiegały o to, aby przyciągnąć kapitał i umieścić produkcje lokalnie. Przemysł jest dużym, jeśli nie podstawowym, źródłem innowacji i postępu technicznego - to w warsztatach i laboratoriach rodzą się pomysły. To przemysł zleca uczelniom i ośrodkom badawczym tematy do opracowań. Ameryka straciła swoją pozycję lidera w dziedzinie przemysłu i rozwoju technologii.

Niegdyś gigant przemysłowy i naukowy, dziś USA jest gigantem kulawym – z przestrzelonym kolanem.

Prelegent wskazał na konsekwencje tzw. Globalizacji i przymusu do tego procesu przez wielkie Korporacje. Wskazał na olbrzymie zanieczyszczenie środowiska powodowane przez Kontenerowce - statki oceaniczne transportujące surowce i produkt przetworzony w jedną i druga stronę. Wslazał na fatalne skutki całego procesu off- shoring - wyekspediowania przemysłu do Chin.

W samym Ontario w latach 2008 -2011 Produkt Narodowy Brutto (GDP) spadł o 13%, a bezrobocie wzrosło o 15%

Mówił o utracie całej infrastruktury edukacyjnej - nie ma ludzi, dopływu kadr i fachowej siły roboczej, miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby zdobywać doświadczenie zawodowe; wskazał na potrzebę stworzenia systemu edukacyjnego i nie tylko edukacyjnego, ale i praktyk zawodowych –„Industrial Apprenticeship”. Wskazał na błędną politykę rządu i odpowiedzialność rządu (brak odpowiedzialności) i brak jednolitej polityki w tym zakresie – kilka różnych instytucji pisze zupełnie różne sprawozdania - potrzebę koordynacji w tym zakresie. Globalizacja jest działaniem antyspołecznym i antypaństwowym.

Inicjatywa Take Back Manufacturing znajduje szerokie poparcie we wszystkich Stowarzyszeniach i organizacjach profesjonalnych i naukowych. Powinna stać się główną agendą w wyborach. Nigel Southway omówił wiele środków zaradczych akcentując konieczność działania rządu, polityków w tym zakresie i stanowienia polityki i przepisów prawnych. Wskazał na WYRAŹNY TREND w Stanach Zjednoczonych - USA Re-shoring - powrotu sektora produkcyjnego do USA. Ameryka się obudziła i przyznaje do błędu.

Inicjatywę TBM popierają zgodnym chórem takie organizacje jak:

Society of Manufacturing Engineers (SME); American Society of Mechanical Engineers (ASME); Association of Manufacturing Excellence (AME); Association ot Operations Management (APICS); Auto Part Manufacturing Association (APMA); Canadian Manufacturers and Exporters (CME); Canadian Tooling and Machining Association (CTMA); High Performance Consortium (HPC); Ontario Power Generation (OPG); Ontario Society of Professional Engineers (OSPE); Professional Engineers Ontario (PEO); Ontario Professional Engineers policy Group (OSPE); Society of Auto and Aeronautics (SAE);. Society of Manufacturing Engineers Canadian Exposition Group; American Society of Quality (ASQ); Ontario aerospace council (OAC) MacDonald Laurier Institute (LSI) Canadian Tooling and Machining Association (CTMA); Certified Management Accountants (CMA) Excellence in manufacturing Consortium (EMC) The Progressive Economics Forum (TPEF).

Instytucje szkoleniowe

Association of Canadian Colleges (ACCC); Canadian Apprenticeship Forum (CAF); Canadian Competition University Forum (CCUF); Sheridan College; Seneca College

Związki zawodowe – wielkie central związkowe

Canadian Autoworkers Union (CAW), United Steel Workers (USW)

Media:

Canadian Plant Magazine; Canadian Manufacturing Automation Magazin; Shop Metalworking Technology Magazine; PEO Engineering Dimensions Magazine; CBC Radio/Canada. Globe & Mail; The Star; Other specialized Magazines

Cała wypowiedź wskazywała na fatalne skutki Globalizacji i popierała powrót do Lokalnych, krajowych gospodarek. Europa jeszcze bardziej niż Ameryka Północna odczuwa skutki tego procesu OFF - SHORING - Eksportu i ekspediowania swoich możliwości produkcyjnych. Obecny kryzys w Europie, jaki obserwujemy, na co dzień, to w dużej mierze skutek tego procesu.

Swoją dynamiczną prezentację Nigel Southway zakończył stwierdzeniem, że nasi politycy, rząd i ogół społeczeństwa ma bardzo słabe pojęcie i zrozumienie przemysłu, a przecież mają do dyspozycji całe rzesze fachowców i konsultantów – powinni się radzić tych, co na przemyśle i technice się znają.

Potrzebna jest szersza edukacja społeczna, a rząd powinien korzystać i stworzyć mechanizmy korzystania z istniejących źródeł.

Powszechne rozumienie jest takie, że produkcja jest ciemna, brudna, trudna, śmierdząca i nieopłacalna. Tymczasem prawda jest zupełnie inna, wręcz odwrotna - to podstawa życia dla wielu.

Współczesny przemysł jest czysty, wymaga wiedzy i wykształcenia, jest opłacalny i stabilny. Inżynier to jeden z bardziej wykształconych osobników i rola inżynierów jest wyjątkowo ważna.

Trzeba zmienić fałszywy odbiór społeczny i powiedzieć, że Manufacturing jest Sexy i to samo życie. MANUFACTURING TO SÓL ZIEMI.

 

Opr. Sławomir Basiukiewicz
Fot. Maria Swietorzecka