Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Mississauga Branch / Oddział Mississauga

 

Noworoczne spotkanie Oddziału Mississauga


We wtorek, 14 stycznia, spotkaliśmy się w Cyclone Manufacturing na specjalnym zebraniu świątecznym.

Była okazja do złożenia życzeń i przełamania się opłatkiem.

Nastroje dopisały a rozmaitość smakołyków i domowych łakoci przeszła najśmielsze oczekiwania.

ZDJĘCIA MÓWIĄ WIĘCEJ NIŻ 1000 SŁÓW - wszyscy roześmiani i zadowoleni, obfity poczęstunek, "fortune candy" Renatki z życzeniami, dwie nowe książki Michała, płeć piękna - choćbyś w rękach łamał sztaby...